València

A Justícia Alimentària València estem treballant per  la Sobirania Alimentària principalment en l'àmbit educatiu i en la incidència en les polítiques alimentàries. En educació treballem el projecte, Alimentacció: xarxa d'escoles per a un món rural viu, des del qual donem suport a la comunitat educativa per treballar l'alimentació sostenible, el consum responsable, la igualtat de gènere i la producció agroecològica d'aliments. Facilitem a l'alumnat i al professorat la  comprensió de les complexes problemàtiques globals del sistema alimentari i que puguin  estendre ponts per descobrir com aquestes dinàmiques es tradueixen en l'àmbit local i quotidià. Donem suport als centres perquè es vinculin   amb el seu entorn i participin  en el desenvolupament sostenible del territori mitjançant  projectes participatius i de visites a projectes agroecològics.

Actualment, a la comarca de l'Horta de València construïm la xarxa d'escoles per a un món rural viu des de la Xarxa d'escoles per l'Horta. Fem  trobades de professorat i alumnat, cursos de formació,  tallers, etc. i treballem en xarxa amb moviments educatius i socials de Granada, Euskadi i Catalunya... A la Xarxa d'escoles per a un món rural viu volem obrir les portes dels centres al camp, a la bona alimentació i a  la bona agricultura!

A més,  amb el nostre grup de voluntariat promovem la transformació de les polítiques alimentàries cap a un model més sostenible i just, tant amb la difusió d’informació a la societat valenciana mitjançant presentacions, estands i  els mitjans de comunicació massius, com assessorant  les administracions. Ara estem treballant  especialment la campanya 25 Grams amb l’objectiu de controlar  la venda i la publicitat del sucre. T'hi apuntes?

La importància del treball en xarxa: amb qui ens aliem!

Plataforma de Soberanía Alimentaria del Pais Valencià (ASAP)
Coordinadora de ONGD

Vols posar-te en contacte amb VSF a València?

Direcció: C/ Alegret, 10
Població: Valencia (46020)
Telèfon: 683 45 60 25
Email: valencia@justiciaalimentaria.org