Uganda

El model de desenvolupament neoliberal establert a Uganda ha creat un buit en el poder de la pagesia, que ha perdut el control del circuit alimentari: recursos, distribució de la producció, processament i comercialització. D’altra banda, els poders polítics veuen en les organitzacions camperoles instruments per posar en pràctica certes estratègies de desenvolupament que han fet  que la petita pagesia tingui menys poder de negociació, reconeixement i credibilitat que altres actors del sector agrícola.

El camp ugandès
Uganda és un país agrícola, amb més del 82% de la població dels seus 34,6 milions dedicada a l’agricultura. El 85% de la població agrícola són camperols i camperoles de petita escala. El 80% de la pagesia són dones.

Les polítiques públiques a Uganda són un dels obstacles per a la millora de la Sobirania Alimentària. El Pla Nacional de Desenvolupament (PND) representa una crida clara a la inversió agrícola, com per exemple l’Aliança per a la Revolució Verda a Uganda (AGRA). Com a resultat d’això, la població camperola pateix problemes en la comercialització de la producció per la falta d’accés als mercats i l’alta competitivitat de preus per als seus productes agrícoles.

En definitiva, el dret a l’alimentació s’ha ignorat a les zones rurals per la dificultat d’accés de petits agricultors als recursos productius com la terra, l’aigua, la sostenibilitat i els serveis d’extensió agrícola.

Formació, productivitat col·lectiva i xarxes de solidaritat

A Uganda treballem sobretot donant resposta a les necessitats expressades per les comunitats locals. Donem suport principalment a afavorir que accedeixin a recursos productius i també a enfortir les organitzacions socials a través de la producció col·lectiva, la solidaritat i la creació de xarxes. Tot acompanyat d’un fort component de formació en les diferents àrees enfocat al principi de la Sobirania Alimentària i Equitat de Gènere. Com ho fem?

Recentment hem dut a terme una sèrie de formacions, tant tècniques com socials, amb un enfocament de Sobirania Alimentària i Equitat de Gènere a les 45 comunitats on treballem. Es tracta de formacions tècniques en àmbits com l’agricultura, la salut i la nutrició animal, la Sobirania Alimentària, l’etnoveterinària, la gestió, l’administració i les finances. D’altra banda, hi ha un grup de formacions orientades a qüestions més socials que tracten temes com les desigualtats de gènere i conceptes relacionats amb la democràcia participativa i el treball en grup.

Aquestes formacions actuen al seu torn com a esdeveniments d’intercanvi i d’enfortiment de llaços entre les diferents comunitats de base; d’aquests espais ha sorgit la creació de  TECLANET (organització que aglutina 45 organitzacions de base) i la iniciativa d’integrar-se en xarxes a escala nacional com ESAFF.

Vols posar-te en contacte amb Justícia Alimentària a Uganda?

Contacte: David Pereira
Bureau VSF. Maison Katembo Kahehero, Q. Salongo.
2eme Clôture nº7 - Ville de Butembo / Kivu Norte / DRC
africa@justiciaalimentaria.org
+243 994 165 220 / +243 97 22 48 007 / +256 77 66 49 401