República Dominicana

L’activitat agropecuària al país es troba relegada si es compara amb la d’altres sectors econòmics com el turisme, les zones franques i el sector serveis. No obstant això, el moviment camperol continua sent la principal força mobilitzadora al país. Des de l’any 2006, a la República Dominicana donem suport al procés d’estructuració del moviment camperol, on l’Articulació Nacional Camperola ha servit com a espai aglutinador d’organitzacions camperoles i s’ha posicionat de manera ferma en l’escenari social i polític del país amb una alta capacitat de mobilització al voltant de les reivindicacions del sector i d’aliances amb altres sectors socials.

Contra la invasió de llavors transgèniques
L’Articulació Nacional Camperola (ANC) ha iniciat un procés en contra d’un acord signat el mes de desembre de l’any 2011 per a la comercialització, experimentació i distribució de llavors transgèniques al país. L’acord el van signar la companyia transnacional Monsanto i l’empresa Euro Suministros de la República Dominicana.

Aquestes empreses pretenen distribuir i comercialitzar llavors transgèniques, una activitat que amenaça a destruir el patrimoni genètic que la pagesia ha mantingut al llarg de generacions, amb la devastació consegüent de l’economia camperola i la monopolització dels mercats interns i regionals. Distribuint transgènics, s’encareixen els preus dels aliments per a la gent i les llavors per a la sembra, es crea dependència tecnològica, i a més malmet els recursos naturals provocant contaminació ambiental i possibles mutacions.

Des de Justícia Alimentària donem suport a l’ANC, en la seva activitat de pressió, a través dels mitjans de comunicació i de reunions amb les dues institucions de l’estat dominicà (Ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals i Ministeri d’Agricultura), per tal que no permetin l’execució del conveni. D’altra banda, hem engegat una campanya dirigida a les organitzacions camperoles i als consumidors per explicar les conseqüències negatives sobre la producció agrícola de les llavors transgèniques i els seus efectes nocius en la salut dels consumidors.