Guia didàctica per a professorat de primària

08/07/2014 - 12:45 | VSF Justícia Alimentària Global
Ens plantegem aquesta Guia Didàctica com un recurs dirigit al professorat d’educació primària. El seu objectiu és fomentar entre l’alumnat el coneixement i la presa de consciència sobre de quina manera la cadena de producció, comercialització, distribució i consum d’aliments a nivell global i local, així com els nostres hàbits de consum, influeixen en el desenvolupament de les nostres comunitats, en la salut i en el medi ambient. Es tracta per tant de participar en l’increment de la consciència social i la participació escolar i ciutadania en el desenvolupament d’un món més sostenible, posant l’accent en el foment de les relacions equitatives entre dones i homes.
La Guia està estructurada al voltant de cinc blocs temàtics, convertits en unitats didàctiques. Cada unitat és susceptible de ser abordada d’una manera molt senzilla, adaptada a les edats més primerenques, però també pot ser tractada amb més profunditat. Aquí es presenta una distribució per cicles, presentant les unitats en funció d’una complexitat creixent. La proposta preveu una unitat didàctica per al 1er cicle, una altra per al 2on, i dues per al 3er cicle. El cinquè bloc temàtic proposa activitats per ser realitzades al llarg de tota l’etapa educativa.
 
La Guia consta de dues parts. La primera exposa els principals elements de la programació didàctica. Es presenten les unitats didàctiques, els seus objectius generals així com el seu contingut teòric i els seus objectius didàctics específics (entre d’altres aspectes). A continuació, s’indiquen les competències que pretenen promoure en el seu conjunt aquest recurs didàctic, i posteriorment s’aborden alguns aspectes metodològics com el de l’avaluació, etc. La segona part conté unes 30 activitats d’aprenentatge, agrupades en 5 unitats didàctiques i distribuïdes per cicles educatius.
 

Documentos adjuntos