Preguntes i respostes

Com es gestionen les donacions finalistes?

A VSF la majoria de donacions van destinades a garantir el funcionament general de l'associació, però es pot donar el cas d'obtenir alguna donació finalista. En aquest cas el donant expressa el seu desig de destinar aquest donatiu a alguna de les activitats, projectes o programes que desenvolupa VSF. Per això VSF assumeix el compromís de destinar aquests fons a l'activitat projecte o programa que ha indicat el donant . Aquest compromís s'articula mitjançant:

 

- La donació, s'integrarà en la comptabilitat de l'ONG de manera analítica, de manera que s'assigna el departament/projecte indicat pel donant. Cal recordar que en VSF auditem de manera externa els comptes anualment.

- El donant rep un certificat justificatiu en forma de memòria de l'activitat amb el detall de l'activitat realitzada

Com puc fer-me soci o sòcia?

Molt senzill: visita la nostra secció d’Actua, a l’apartat “Uneix-te a VSF” i emplena el formulari per associar-s’hi.

També ho pots fer a través de les vies següents:

  • Trucar al telèfon al 93 423 70 31
  • Apropa’t a una delegació; aquí pots consultar quina és la més propera!

Per què ens sembla essencial la lluita contra l’especulació alimentària?

L’alimentació, com de fet la resta dels àmbits socioeconòmics, ha experimentat un procés gradual i imparable de “financerització”; és a dir, les èlits financeres, els mercats financers, els organismes financers i les eines financeres dominen avui dia la major part de les nostres vides, i l’alimentació no és l’excepció, al contrari. Dins d’aquest procés, un dels fets més dramàtics consisteix en l’especulació financera amb el preu dels aliments. Aquest fet està provocant més de 44 milions de persones que àteixen fam més al món per any. Hem calculat que per cada euro invertit en especulació alimentària s’envien a la pobresa i a la fam 314 persones. Per aquest motiu, lluitem contra ella.

Per què fem incidència política?

Si la fam té causes polítiques i volem actuar sobre aquestes, és imprescindible que la incidència política sigui una de les eines principals que utilitzem per complir amb la nostra missió i els nostres objectius com a associació.

Per què lluitem contra les causes de la fam?

La fam no és un dret immutable ni etern,tampoc no té causes exògenes a l’ésser humà com el clima o els desastres naturals. No. La fam té causes humanes i amb profundes i clares arrels polítiques. Lluitar contra la fam vol dir identificar les causes polítiques i socioeconòmiques que l’estan provocant i actuar sobre elles coordinadament en aliança.

Per què lluitem contra l’agronegoci?

És la cara més visible i directa del model agroalimentari dominant. Diem que la fam té causes polítiques, però aquestes polítiques són executades per diversos actors. L’agronegoci és un dels principals actors i impulsors. El sistema agroalimentari dominant , a més de ser causa de fam, ocasiona molts altres impactes negatius sobre les societats i la naturalesa. L’agronegoci és la part executora directa d’aquests impactes i els seus lobbies actuen per apuntalar la vergonyosa situació que permet que la fam existeixi.

Per què m’he de fer soci o sòcia de VSF?

Si respons afirmativament a alguna de les preguntes següents, ja saps per què és important que siguis sòcia de VSF:

  • Perquè l’alimentació hauria de ser un dret humà bàsic i no una mercaderia amb què especular sense escrúpols?!
  • Perquè l’alimentació hauria d’estar en mans camperoles i no en mans de multinacionals de l’alimentació (agroindústria) que decideixen el que mengem?!
  • Perquè ets una persona que creu que cal un canvi global cap a un sistema més just per a les persones i el medi ambient, i no de les que donen almoina als pobres per netejar la consciència?!
  • Perquè no tens temps per fer un voluntariat o participar activament a les activitats d’organització?!

Per què treballem amb organitzacions camperoles?

Les persones productores d’aliments representen més de la meitat de la població que està en situació de fam i subnutrició al món. A més de ser la baula més vulnerable de la cadena alimentària, on colpeja quantitativament amb més duresa el sistema alimentari excloent, és també l’element imprescindible per a una alimentació més justa i sostenible. La pagesia és qui ens alimenta i qui ens ha de poder continuar alimentant. Sense elles, no hi ha el sistema d’alimentació que defensem. D’aquí ve l’absoluta necessitat de treballar amb elles. Però la pagesia no actua políticament de manera individual sinó organitzada. És per això que treballem amb organitzacions camperoles.

Quan, com i on neix el concepte de Sobirania Alimentària?

La Sobirana Alimentària és un concepte que va ser introduït el 1996 per Vía Campesina a Roma, amb motiu de la Cimera Mundial de l’Alimentació de l’Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). Es va cridar la societat civil a contribuir a la Cimera Mundial de l’Alimentació en un fòrum paral·lel, el Fòrum Mundial per la Seguretat Alimentària, durant el qual la Vía Campesina va llançar aquest principi de la Sobirania Alimentària. El Pla d’Acció del Fòrum de Roma de 1996 —Aliments per a Tothom, No Beneficis per a uns Quants— ja va posar èmfasi en el paper crucial que la societat civil podia i havia de jugar per implementar els compromisos dels governs signataris de la declaració de la Cimera Mundial de l’Alimentació. Més tard, tres esdeveniments mundials van reunir els moviments socials i la societat civil en el seu conjunt per avançar en el concepte de Sobirania Alimentària: agost de 2001, el Fòrum Mundial per la Sobirania Alimentària de l’Havana; juny de 2002, el Fòrum d’ONG/OSC per a la Sobirania Alimentària de Roma, paral·lel a la Cimera Mundial de l’Alimentació; cinc anys després (CMA: cad ), febrer de 2007, Nyéléni 2007, el Fòrum Internacional sobre Sobirania Alimentària, de Sélingué, Mali.

Quantes persones donants té VSF?

A VSF considerem donants aquelles entitats privades o persones físiques que fan una col·laboració econòmica amb l’organització en un moment puntual. A l’exercici anterior, any 2014, vam comptabilitzar 31 persones donants.

 

Quantes persones sòcies té VSF?

Durant l'any 2014, a VSF vam comptar amb 930 persones col·laborant econòmicament i participant activament per canviar un model agroalimentari injust i insostenible.

Ser persona sòcia de VSF representa una aportació econòmica, rebre informació, decidir el futur de l’organització a l’assemblea general, poder desgravar el 25% de la teva aportació econòmica a la declaració de l’IRPF, accedir a descomptes dels nostres productes i activitats... i moltes coses més que descobriràs si et fas sòcia de VSF... Suma’t al canvi!

Quantes persones treballem a VSF?

A VSF Justícia Alimentària Global som un total de 38 persones contractades. Concretament, 20 persones amb contracte espanyol i 18 persones amb contracte local. De les persones que treballen sobre el terreny, només una és una persona expatriada; la resta és personal local.

Què entenem per ‘Voluntariat” a VSF?

Entenem que el voluntariat és el conjunt de persones que, de manera altruista i motivades per conviccions afins, participen a les activitats fetes al si de VSF, siguin de manteniment de l’estructura de l’organització o de participació en els projectes o programes dissenyats per aconseguir els seus fins, sempre que aquestes no es facin en virtut d’una relació laboral, mercantil o qualsevol altra que sigui retribuïda. Cal que la participació a VSF compleixi els requisits següents:

a) Ha de ser el resultat d’una elecció lliure, fruit de les motivacions ètiques afins als plantejaments recollits a la Política de Cooperació de VSF, com a opció motivada per la reflexió personal i no per la pertinença a grups afins.

b) Ha de tenir caràcter solidari, perseguir l’interès col·lectiu mitjançant la implicació personal, buscar en el si de VSF la solució dels problemes reals de la societat rural per damunt de la satisfacció de les pròpies idees i interessos de persones voluntàries.

c) No ha de rebre contraprestació econòmica entesa com a retribució, sense perjudici del dret a reemborsament de les despeses que ocasioni el desenvolupament de l’activitat voluntària.

d) Ha de ser activa, partir del compromís lliurement assumit i superar les actituds i declaracions per actuar canviant la realitat d’acord amb els plantejament de VSF.

e) Partint de l’esforç individual, ha de ser el resultat del treball en equip organitzat eficaç i sistemàticament, i no de la suma d’activitats espontànies o improvisades.

Durant l'any 2014, a VSF vam comptar amb un total de 67 persones voluntàries, 46 dones i 21 homes.

Què és l’agronegoci?

Podríem definir didàcticament l’agronegoci com el conjunt d’empreses que controlen i dominen la cadena alimentària industrial. Es tracta d’un petit grup d’empreses que controlen i condicionen elements de l’alimentació com les llavors, la terra, els animals, la producció de matèries primeres alimentàries (cereals, sucre, carn, llet, etc.), el processament d’aquests o la seva distribució (grans cadenes de distribució o supermercats). Per a cada una de les baules, només hi ha 4 o 5 corporacions que controlen la major part del sector.

Què vol dir enfortir les organitzacions camperoles?

La pagesia veu que sistemàticament es vulneren els seus drets; la persecució de les seves organitzacions i moviments és especialment greu i aguda en algunes regions del món. És, a més, un col·lectiu centrifugat per un sistema agroalimentari dominant, sotmès a dures pressions socioeconòmiques i culturals que els ha declarat ineficients i prescindibles. Però per a VSF constitueix la base a partir de la qual ha de pivotar el sistema alimentari alternatiu que encarna la Sobirania Alimentària. Perquè això sigui possible, les organitzacions camperoles necessiten poder defensar adequadament els seus interessos i els seus drets, a més d’establir les aliances necessàries per unir les seves lluites i demandes a la resta de sectors de la societat. VSF té com a objectiu ajudar en tots aquests processos a través de la seva feina amb les organitzacions camperoles.

Quina diferència hi ha entre lluitar contra la fam i lluitar contra LES CAUSES de la fam?

Pots actuar mitigant les conseqüències de la fam. En moltes situacions amb conflictes bèl·lics actius o en situacions d’emergència, per exemple, és imprescindible actuar així. Ara bé, sense actuar sobre la font que provoca aquesta fam i la pobresa rural mai no aconseguirem posar fi a aquesta situació. A les causes es troba l’arrel del problema, i aquesta arrel és modificable, ja que les causes són de naturalesa política. De la mateixa manera que ara existeixen, poden també deixar d’existir. La fam mai no plana exclusivament sobre uns països, sinó que afecta a tots ells i les capes més vulnerables i excloses de les nostres societats, i les causes són les mateixes.

Quines altres vies tinc per participar-hi?

VSF és una entitat oberta a la participació en funció del grau de compromís que vulguis adquirir.