Hondures

A Hondures, el trànsit de dictadures militars a un sistema democràtic ha estat lent i difícil. La interpretació de la democràcia encara no sembla clara, i persisteixen formes verticals d’alternar el govern entre els dos partits majoritaris (liberals i conservadors). El 28 de juny de 2009, el president Manuel Zelaya va ser derrocat per un cop d’estat liderat per Roberto Micheletti. Després d’unes eleccions polèmiques, el conservador Porfirio Lobo va assumir la presidència el 27 de gener de 2010.

El camp hondureny
En l’àmbit agrari, les polítiques orientades a l’exportació promouen l’establiment del monocultiu agroindustrial (palma i agrocombustible) i l’acaparament de terres. Els tractats de lliure comerç (TLC) fomenten les importacions de matèries primeres que inunden els mercats locals i asfixien la producció camperola. Si a aquest fet sumem la preocupant manca de polítiques públiques que donin suport a les petites explotacions camperoles i el context de crisi econòmica que empeny els joves rurals a emigrar cap a les ciutats a la recerca d’oportunitats, el resultat deixa buit el camp. Aquests obstacles incapaciten l’agricultura hondurenya a produir els aliments que la seva població necessita, i aquesta situació ha agreujat els nivells d’inseguretat alimentària al país.

Agricultura agroecològica com a eina política
En Justícia Alimentària creiem en la importància d’impulsar l’agroecologia com a model productiu sostenible, viable per a la petita agricultura, que trenca amb el patró de la dependència i lluita contra l’establiment de l’agronegoci com a model agrícola. Per això, donem suport a les organitzacions camperoles hondurenyes en el desenvolupament d’aquest model. Com ho fem? Amb la creació i l’enfortiment de les escoles de camp, amb formacions en agricultura sostenible i gestió de l’aigua, amb tallers de formació i intercanvis d’experiències agroecològiques.

Agroindústria i estat: aliats contra la pagesia
L’acaparament de terres per a la producció intensiva de palma africana, canya de sucre o jatropha (pinyó de l’Índia) per convertir-les en agrocombustible està a l’ordre del dia a Hondures; també l’establiment de megaprojectes d’energia, mineria a cel obert o l’impuls de les “ciutats model”.

Aquesta situació perjudica greument les comunitats camperoles, que són expulsades de les seves terres i dels seus processos productius sense que els empari la llei. VSF dóna suport a les organitzacions camperoles d’Hondures que, juntament amb els moviments socials, treballen una proposta de Reforma Agrària Integral (RAI) per poder debatre sobre el conflicte agrari i la violació dels drets humans de camperols i camperoles, el problema de la crisi alimentària i energètica i els seus efectes en la població, així com per denunciar l’acaparament de terres i aturar les concessions mineres i hidroelèctriques.

Vols posar-te en contacte amb Justícia Alimentària a Hondures?

Contacto: Arely Flores
Residencial Loma Verde, casa # 14, Tegucigalpa
(504)2311586
honduras@justiciaalimentaria.org
arely.flores@justiciaalimentaria.org