Guatemala

Guatemala continua sent un dels països amb més desigualtat del món. Amb una població de gairebé 13 milions, composta per 23 grups ètnics que conviuen en 108.000 km2, la bretxa entre rics i pobres continua creixent, principalment per a les dones, els infants i els indígenes de l’àrea rural.

El camp guatemalenc
L’extrema vulnerabilitat per les condicions mediambientals i la manca d’accés a la terra per a la producció camperola caracteritzen el teixit rural a Guatemala. Aquests factors, sumats a l’expansió de l’agronegoci (monocultius de canya de sucre i palma africana), que porta com a conseqüència la conflictivitat i la criminalització camperola, així com l’impuls de les exportacions, generen una creixent dependència alimentària de l’exterior.

El retorn a la tecnologia camperola ancestral
La recerca de la Sobirania Alimentària a Guatemala, fortament impactada pel bombardeig dels corrents neoliberals, passa per recuperar les tecnologies camperoles ancestrals que permetin construir processos locals sostenibles. Des de Justícia Alimentària a Guatemala estem impulsant accions per enfortir models de producció agropecuaris respectuosos amb el medi ambient. Com ho fem? Recuperant sòls per a produccions sense agroquímics, promovent i consumint llavors autòctones i la producció agropecuària sostenible, que permet a les economies camperoles produir els aliments que consumeixen.

La lluita per la terra a la vall de Polochic
En matèria d’agronegoci, hi ha exemples històrics a Guatemala de producció de monocultius per a l’exportació (cafè, cotó, banana, canya de sucre i palma africana). Aquest tipus de producció requereix  grans extensions de terra, que són acaparades en detriment de les poblacions camperoles, a les quals es desallotja de les seves terres. Les poblacions camperoles i indígenes de les àrees d’expansió de cultius de canya i palma al nord-est del país són les més afectades, i provoca uns problemes nutricionals molt greus. Des de VSF donem suport a les comunitats perquè defensin el seu dret a la terra, al territori i a l’alimentació, i perquè exigeixin a l’estat una resposta d’acord amb les necessitats de les comunitats, i es posi fre a la repressió de la qual són objecte a mans de grups armats organitzats i dirigits per les mateixes empreses.

Vols posar-te en contacte amb Justícia Alimentària a Guatemala?

Contacto: Beatriz Barrientos
17 Avenida 6-85 Zona 11, Miraflores
centroamerica@justiciaalimentaria.org
beatriz.barrientos@justiciaalimentaria.org