Equip

A Justícia Alimentària estem repartits i repartides per diverses regions de l’Estat espanyol, així com a països de l’Amèrica Central, Amèrica del Sud, el Carib i la regió dels Grans Llacs Africans.

El màxim òrgan de decisió és l’Assemblea General, que es reuneix almenys un cop l’any, i està representada per la Junta Directiva i els delegats i les delegades territorials.

Justícia Alimentària es compon d’un equip de personal voluntari i personal remunerat que es distribueix en els diferents territoris de l’Estat espanyol i en alguns països de les regions on desenvolupem la nostra feina, concretament tenim oficines a: República Democràtica del Congo, Uganda, Guatemala, Hondures, Bolívia, Haití i República Dominicana.

La seu central es troba a Barcelona, on treballen els equips de Gestió, Comunicació, Investigació i Xarxes, així com una petita part dels equips de Cooperació Nord i Cooperació Sud.

A les diverses delegacions que tenim al territori espanyol, disposem de la figura del delegat o la delegada, que és la persona representant de l’associació al territori. A les delegacions, la gran majoria de les activitats les duen a terme les persones voluntàries de l’associació; en alguns casos, les delegacions tenen personal contractat que coordina activitats i dóna suport a aquelles que tenen més volum d’activitat.

A les oficines de territori, la majoria del nostre personal és local, és a dir, són persones que coneixen el context i les organitzacions camperoles.

COMENTARIS:

L’Assemblea General és el màxim òrgan de decisió i està formada per les sòcies i els socis de l’associació. Pot ser de caràcter ordinari i extraordinari. L’Assemblea General Ordinària té lloc el primer trimestre de cada exercici, i l’Extraordinària quan sigui sol·licitat pel 5% de les sòcies i socis, o per acord de la Junta Directiva. La Junta Directiva és l’òrgan encarregat de la direcció, govern i administració de l’associació.