Cuba

Cuba s’enfronta a importants desafiaments a mitjà termini, i el sector agropecuari és un reflex d’aquesta situació. Millorar i augmentar la producció d’aliments resulta estratègic per al país, i és en aquest marc que es defineixen les accions de Justícia Alimentària. Cuba importa el 80% dels aliments per al consum intern; tanmateix, 3,6 d’un total de 6,6 hectàrees de terres estatals no s’utilitzen.

El camp cubà
El model d’agricultura cubà és feble en totes les etapes: mitjans de producció, distribució, transformació i comercialització. Davant d’aquesta situació, s’especula en el país sobre la possibilitat d’implementació de la Revolució Verda, que implicaria la tecnificació del camp i l’aposta per cultius intensius. Aquesta opció és ben acollida per diversos sectors amb la premissa d’augment substancial de la productivitat, però la manca d’inputs desmunta la idea de Revolució Verda i dóna pas a valorar experiències alternatives. Organitzacions de la societat civil i moviments socials s’estan involucrant en el debat, i des de Justícia Alimentària a Cuba donem suport a la construcció d’un mòdul de Sobirania Alimentària com a eina de formació i debat polític. La xarxa d’educadors populars i el centre Martin Luther King són part d’aquesta iniciativa que  aporta des d’aspectes metodològics fins a polítics.

Avenços des de l’àmbit local
A Justícia Alimentària creiem en la viabilitat d’un model productiu sostenible i respectuós amb el medi ambient a Cuba. Es tracta d’un procés complex, sobretot pel seu caràcter alternatiu al model productiu imperant cubà vinculat a la Revolució Verda, però l’experiència ens demostra que és possible.

Treballem donant suport a les Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), que funcionen com a nuclis productius. Amb aquest model, hem contribuït a augmentar els ingressos i a millorar l’accés als aliments dels cooperativistes i les seves famílies. Com? Mitjançant l’extensió de les parcel·les dedicades a l’autoconsum, la reforestació de parcel·les lliures, la diversificació amb produccions agrícoles i la cria d’animals autòctons, així com les cries de traspatio (1). Els dos productes d’autoconsum principals i les 12 finques agrícoles consolidades garanteixen el subministrament de productes agrícoles a la població local, així com als cooperativistes a preus preferencials; també es lliuren productes a les escoles, centres de gent gran i hospitals de la localitat en el seu objectiu de treball social.

(1)  Activitat ramadera a petita escala que es caracteritza per criar de manera informal animals domèstics com ara gallines, conills, vaques, ànecs...

Vols posar-te en contacte amb Justícia Alimentària a Cuba?

 Contacte: caribe@justiciaalimentaria.org