VSF Justícia Alimentària Global denuncia El Pozo per publicitat i etiquetatge enganyosos

23/05/2016 - 14:29

L'organització VSF Justícia Alimentària Global ha presentat aquest matí una denúncia contra l'empresa El Pozo, per publicitat i etiquetatge enganyosos, a l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol). Alhora, ha comunicat aquesta denúncia al Servei de Defensa del Consumidor i al Servei d'Artesania de la Direcció General de Comerç i Protecció del Consumidor de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, on l'empresa té la seu.

Segons l'organització, aquesta empresa utilitza d’una  manera fraudulenta i il·lícita el terme artesà. Concretament, es tracta dels productes de xarcuteria All Natural de la coneguda marca, etiquetats i publicitats com a artesans i detallats a la denúncia, als quals se'ls atribueixen propietats específiques i diferenciades sense que aquestes peculiaritats siguin certes. Aquests atributs associats als aliments artesans poden generar confusió al consumidor i fins i tot poden modificar-ne les  compres.

La publicitat enganyosa establerta per llei
Segons VSF Justícia Alimentària Global, l'etiquetatge i la publicitat d'aquesta gamma de productes contravé la Llei general de publicitat 34/1988,  d’11 de novembre, que estableix que “és enganyosa la publicitat que de qualsevol manera, incloent-hi  la  presentació, indueix o pot induir a errors als  destinataris, cosa que pot afectar el  seu comportament econòmic, o perjudicar o ser capaç de perjudicar un competidor”. També considera que s'incompleix la Directiva 2006/114 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, que disposa que aquest tipus de publicitat confon el  destinatari i, a causa del seu caràcter enganyós, en pot afectar el comportament econòmic  i fins i tot perjudicar la competència. En definitiva, la publicitat enganyosa conté afirmacions o omissions explícites o implícites que poden induir que el consumidor cometi un error  i influir-hi perquè faci  una compra o una altra.

Què s'entén per artesà?
Els aliments denunciats de la marca El Pozo són productes industrialitzats  dels quals no es pot fer publicitat ni poden presentar-se com artesans perquè, segons l'organització, incompleixen la Llei 1/2014, de 13 de març, d'artesania de la regió de Múrcia, en la qual s'indica que les característiques del producte han de ser específiques i han d'estar clarament distingides de les d'altres productes similars de la mateixa categoria. A més, durant el procés d'elaboració, la intervenció personal constitueix un factor determinant i s'ha de basar en la utilització de tècniques manuals. Així mateix, el resultat final ha de permetre la creació d'un aliment individualitzat i no la producció industrial mecanitzada o produïda en grans sèries.

Segons  VSF Justícia Alimentària Global, cap dels productes d'El Pozo etiquetats i publicitats com a artesans compleix aquests requisits. De fet, gairebé no hi ha diferències entre la composició del producte El Pozo Pernil cuit Artesà i El Pozo Pernil cuit (no artesà); l'única cosa que els distingeix és l'absència de l'E-451 (trifosfats, additiu sintètic usat com a estabilitzant i corrector de l'acidesa) en els ingredients del producte «artesà».
________________________________________

Comparativa productes EL POZO
Ingredients pernil cuit artesà El Pozo (talls)


Pernil de porc amb pell (80%), aigua, sal, lactosa, dextrosa de blat de moro, sucre, aromes, estabilitzants: E-407, potenciador del sabor: E-621, antioxidants: E-316 i E-331, conservador: E-250. Conté llet. Conté traces de soja.

Ingredients Pernil cuit El Pozo (talls)

Pernil de porc (85%), aigua, sal, sucre, lactosa, dextrosa de blat de moro, espècies, aromes, estabilitzants: E-451 i E-407, potenciador del sabor: E-621, antioxidants: E-316 i E- 331, conservador: e-250, conté llet i derivats, conté traces de soja.
________________________________________

Mentida podrida, la campanya
Aquesta  denúncia s'emmarca dins de la campanya Mentida podrida, que analitza els reclams publicitaris de la indústria alimentària per denunciar les males pràctiques en el moment d'anunciar els seus productes.

La campanya pretén aconseguir una normativa estricta sobre publicitat alimentària i posar de manifest la urgència d'establir controls reals i efectius per assegurar que la publicitat d'aliments i begudes sigui transparent, clara i real. Segons Javier Guzmán, director de VSF Justícia Alimentària Global, “s'hauria de posar èmfasi  especial  per  disposar i poder aplicar aquesta regulació quan parlem de publicitat alimentària  adreçada  a la infància, ja que es tracta d'un grup vulnerable a aquest tipus de missatges i la majoria de publicitat que s'anuncia en horari infantil és publicitat de productes insans.”

Denúncia presentada:

https://vsf.org.es/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/...

Territorio: 
Estado Español