Vending fresc i de temporada

20/10/2014 | VSF Justícia Alimentària Global

En els últims anys l'avanç i acceptació social que està tenint el consum de productes alimentaris de proximitat és més que notable, i això suposa una de les més clares oportunitats per a la revitalització del món rural i la creació de noves explotacions. No obstant això, per a la major part de la població no és fàcil trobar en la seva vida quotidiana aquest tipus de productes, sans, de proximitat i de temporada i per tant poder integrar-lo en la seva pauta de consum.

Això es deu, en gran mesura, a l'absència de polítiques públiques actives que realment promocionin i obrin camins a aquests nous canals de comercialització de proximitat que arribin al màxim de població possible.

La dada més reveladora procedeix precisament del propi Ministeri d'Agricultura, el percentatge d'explotacions agrícoles que a Espanya fan venda directa està al voltant d'un 3%, enfront de països com França, Itàlia o Portugal més a prop de la franja del 20%.

La gran diferència de dades no és un tema casual ni respon a qüestions culturals ni socials, sens dubte una de les variables explicatives d'aquest desajust tan dramàtic és l'existència o no de polítiques públiques a favor de l'alimentació de proximitat. Aquests països han apostat, des de fa anys, per convertir la compra pública d'aliments (aliments comprats per l'administració pública com escoles, hospitals etc...) en una palanca de canvi, no només incorporant als concursos públics clàusules que prioritzen els canals curts de comercialització, sinó realitzant plans públics de contractació d'aliments de major envergadura i ambició.

Un exemple d'aquest tipus de plans que es podria adoptar a l'estat espanyol és l'últim aprovat al Regne Unit que té la particularitat d'incorporar una nova estratègia que ja s'està provant actualment en l'estat de Nova York, es tracta d'impulsar la compra local d'aliment a través de les màquines expenedores, el famós vending.

El Govern de l'estat de Nova York té clar que l'agricultura local serà una gran tendència i una enorme oportunitat per al territori i la pagesia, a més de construir alternatives turístiques lligades a l'agricultura no industrial. Per això han dedicat aquest any a posar en marxa un programa pilot de màquines expenedores d'aliments locals, amb dos objectius: l'augment de la venda i ingressos per als agricultors/es i crear una estratègia de publicitat per a aquest tipus d'agricultura. Ja han instal·lat 10 màquines a tot l'estat i esperen instal·lar més si es demostra que tenen acceptació popular, en aquestes màquines poden comprar, per exemple, rodanxes de poma fresques del Bronx.

Aquesta proposta pot semblar una extravagància, o una idea sense gaire capacitat de transformació, però potser mereixi una anàlisi pausat. Es tracta d'una iniciativa barata per a les arques públiques i que permet que molta gent que no pot estar en una cooperativa de consum, o acostar-se a un mercat local d'agricultors pugui aconseguir productes de proximitat. A més, per a molts pot ser que sigui la primera vegada que tenen davant aquesta possibilitat que no coneixien, per tant conté un component important de sensibilització i educació.

Al nostre país, lamentablement, anem uns passos enrere. Aquest mateix any va ser presentada, i rebutjada sense més pel Parlament espanyol, una iniciativa de la campanya Cortocircuito promoguda per organitzacions com VSF Justícia Alimentària Global, COAG (Coordinadora d'Organitzacions Agràries i Ramaderes) i la CEAPA (Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i mares d'Alumnes) que demandava l'existència d'un pla de contractació pública amb criteris ambientals i de proximitat. En canvi, tres propostes no de llei presentades al Parlament català, basc i andalús sí que han estat aprovades i ara estan en mans dels governs la possibilitat de prendre-s'ho seriosament.

El vending és un canal més que les administracions haurien d'estudiar i llançar al costat dels productors/es iniciatives i projectes pilot a incloure en els seus plans per impulsar la compra pública de proximitat, ja que les dades són interessants. Segons un informe publicat recentment per DBK, el mercat d'explotació de màquines de vending comptabilitzar una xifra de negoci de 2.050 milions d'euros. El parc de màquines se situa al voltant de les 555.000 màquines a Espanya. El segment de vending públic (que engloba les màquines situades a la via pública o en llocs de pas) que aglutina el 80% del mercat, se situa en 1.635 milions d'euros. Per la seva banda, el negoci de vending captiu (les màquines es troben a l'interior de locals) es va xifrar en 415 milions d'euros.

A dia d'avui, al nostre país no hi ha experiències comparables al programa novaiorquès, el més semblant és la iniciativa que porta anys desenvolupant a l'Ajuntament de Barcelona, substituint aliments poc saludables de les màquines en dependències municipals i incorporant aliments de comerç just.

Ara necessitem anar més enllà, obrir debats sense complexos i explorar tots els camins per amplificar i enfortir els canals curts de comercialització, i no és desgavellat pensar en el vending com un d'ells, ni desgavellat veure en edificis públics, estacions de tren, metro , etc... màquines expenedores d'aliments locals.

Com veiem, altres països es prenen seriosament l'existència d'una enorme capacitat de les administracions públiques per promoure una alimentació sana i propera i transformar el sistema alimentari en favor de la pagesia i consumidors, i no a favor de grans multinacionals agroalimentàries.

Cada vegada som més urbans, més diversos, tenim menys temps i la nostra dieta es veu envaïda pels aliments preparats que han sabut estar a prop nostre, però per contra cada vegada hi ha una major demanda d'aliments de proximitat i ecològics. Per això cal pensar, crear i desenvolupar fórmules que puguin donar solucions adaptades per acostar oferta i demanda.

Sabem que és possible, però hi ha posar-lo en marxa, necessitem lideratge públic en la promoció i assajar solucions que tinguin en compte la diversitat i les necessitats dels consumidors perquè sigui més fàcil comprar aliments locals i arribar al major nombre de persones possibles. Com més apostem per l'agricultura local més gran serà la transformació del nostre sistemes alimentari.

Territorio: 
Estado Español