"Resulta penós que en una illa com Menorca es consumeixi tanta carn fresca de fora o congelada"

13/09/2016 - 17:14 | VSF Justícia Alimentària Global

Entrevista original publicada a Menorcaaldia.com

Agustí Mercadal López és voluntari de VSF Justícia Alimentària Global, veterinari de professió, amb un màster en Agroecologia i un grau superior en Gestió Forestal i Conservació del Medi Natural. Dissabte passat va fer  una xerrada sobre sobirania alimentària a la Fira Agroecològica de Ciutadella.

Pots explicar-nos el concepte de sobirania alimentària?

És el dret dels pobles a triar lliurement i democràticament  la manera de gestionar el medi ambient (les  terres, el territori marítim i fluvial) per produir aliments i fer-los arribar al plat.  Amb la qual cosa es prioritza, per tant, l'accés universal a una alimentació sana (en quantitat i qualitat), que tingui en compte els aspectes culturals de les seves poblacions i l'ecologia en la qual estan immersos.

Tot i que aquestes paraules ens puguin sonar molt genèriques, si prenem  un exemple local i actual, fàcilment ens posarem en situació. El fet que es facin (o puguin fer) prospeccions petrolíferes enfront de les costes de Menorca en contra de la seva població és una clara vulneració de la nostra  Sobirania Alimentària. Encara que molta gent al principi pensi en els possibles efectes econòmics adversos en el turisme, és, sobretot,   perquè depenem del nostre medi ambient per tenir un bon present i un bon futur. Els  pescadors locals tradicionals es veurien seriosament perjudicats, la salubritat del nostre peix posada en dubte, etc.   etc.

Està Menorca en millor situació  que altres llocs?

Si ens comparem amb la gran majoria de zones d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, es pot dir que estem millor. No arribem als extrems on la gran majoria de les seves terres són destinades a menesters diferents dels de cobrir el seu dret a  l’alimentació sana. N’és un exemple els enormes monocultius de palma per produir biodièsel de consum occidental en regions on la seva població pateix enormes problemes de desnutrició i malnutrició.

Si ens comparem amb moltes zones, per exemple, de Dinamarca, Suïssa, parts de França, Itàlia, estem pitjor en aquest sentit. De tota manera, l'anomenat TTIP (Tractat de Lliure Comerç entre els EUA i la UE), negociat  d’amagat  dels seus ciutadans, pretén allunyar el poder de decisió popular sobre  aquests temes i apropar-los a les grans transnacionals del sector de l'alimentació. Si al final tira endavant aquest projecte, el retrocés en Sobirania Alimentària serà generalitzat en tota la geografia que engloba l'esmentat tractat.

 Què  es fa molt bé aquí?

L'avanç  en superfície i nombre de persones involucrades i il·lusionades en projectes de producció, transformació, distribució i consum d'aliments de proximitat i agroecològics. També la iniciativa d'organitzacions com APAEM, que ha organitzat  la Fira Agroecològica a Ciutadella durant aquest passat cap de setmana.

 Què es podria fer millor?

Que el consum alimentari de la població menorquina, i la turística també, recorregués en més gran mesura al que es produeix (o es pot produir) en la mateixa  illa. Per exemple, tot i que el consum de carn ha  de ser moderat per aconseguir  una alimentació equilibrada, resulta molt curiós i penós alhora que la gran majoria de carn  que es consumeix arriba  congelada o  fresca de fora. Això en una illa de clar accent ramader quant a   producció alimentària.

 Els polítics són els que administren els béns de tots, s'equivoquen en les seves polítiques a l'hora de parlar de sobirania alimentària?

Aquests temes estan cada vegada més en mans dels polítics del Parlament Europeu per mitjà  de la PAC (Política Agrària Comunitària) i menys en les dels nostres representants locals, regionals i fins i tot estatals. Des que va entrar en funcionament la PAC es pot dir clarament que hi ha hagut més retrocessos que avenços en aquest sentit. El TTIP és un exemple de gravíssim error.