Què passa amb el sucre?

25/11/2014 - 11:30 | VSF Justícia Alimentària Global

Des de VSF Justícia Alimentària Global vàrem presentar el divendres passat a Barcelona la campanya "25 gramos" que alerta dels perills associats a l'increment del consum de sucre, denuncia les estratègies de la indústria alimentària per fer que el sucre sigui omnipresent en la nostra dieta i exigeix que es reguli la seva comercialització i publicitat.

La presentació de la campanya a Barcelona va tenir lloc al pati Manning del Centre de Cultura Contemporània (CCCB), escenari en el qual van ser exposats els principals problemes associats a l’elevat consum de sucre i les seves conseqüències. Javier Guzmán, director de VSF Justícia Alimentària Global, organització que lidera la campanya, alertava que, mentre l'Organització Mundial de la Salut recomana no sobrepassar els 25 grams de sucre al dia, a l'Estat espanyol la mitjana és de 112 grams al dia de sucres totals.

El sucre és un dels contribuents més importants a la obesitat, el principal problema de salut mundial detectat per la OMS. El sobrepès a Estat Espanyol afecta el 55% de la població i l'obesitat al 17%. Entre la població infantil la pandèmia s'agreuja, un de cada dos nens (45,5%) pateixen sobrepès”. L’alt consum de sucre s’ha convertit en “un risc evident per la vida, més preocupant que el tabac”, senyalava Guzmán. I és que la OMS en el seu informe sobre Càrrega Mundial de l’Enfermetat (GBO) afirma que el principal factor de risc que està reduint la salut de la població és l’alimentari, molt per sobre del tabac, l’alcohol, les drogues i inclús dels accidents de tràfic.

Guzmán ha emfatitzat, per tant, en la necessitat de lluitar per un etiquetatge clar, una publicitat regulada i una política d'impostos sobre els aliments malsans que sigui coherent amb les polítiques de salut pública. “Ens han fet creure que existeix un control quan en realitat la industria mou els fils necessaris perquè no hi sigui”, denunciava Guzmán.

Aliança per al control del sucre. Vàries organitzacions de diversa índole s’han unit per sonar suport activament a la campanya “25 Grams” amb la creació de l’Aliança pel control del sucre. L'Aliança és una iniciativa pionera a l'Estat en què organitzacions de defensa dels consumidors, del món de la salut, agràries, ecologistes, AMPAS, i ONG s'uneixen per abordar la problemàtica de la producció, comercialització i consum del sucre des d'una perspectiva mai abordada i aportar alternatives des de cada un dels seus àmbits.

Una d’aquestes organitzacions participants en l’Aliança és Medicus Mundi. Durant la jornada va estar present Carles Miralles, membre de la junta directiva d’aquesta ONG, el qual ha explicat quins són els impactes del sucre en la nostra salut i ha detallat quin és el procés d’absorció del sucre en el nostre organisme. Miralles ha explicat que “el sucre en sí mateix no és dolent, tanmateix ha fet una mirada crítica pel que fa als controls per part de l’administració i ha senyalat que el problema radica en que “el consumidor no pugui escollir de manera objectiva” i que per tant es tracti d’un problema de sanitat pública. Això és degut a que un 75% del sucre que consumim està ocult en aliments processats i l'etiquetatge no és clar. "Per culpa de la publicitat moltes vegades fins i tot consumim aliments que considerem saludables però que en realitat contenen gran quantitat de sucre".

Una de les demandes de la campanya “25Grams” és que s’estableixin controls sobre la publicitat, en especial la publicitat dirigida al públic infantil. Es calcula que el 20% de la publicitat emesa al llarg del dia és de menjar o beguda i es concentra en les hores en què els més petits estan asseguts davant del televisor. El bombardeig d'anuncis de caramels, pastisseria industrial, begudes de tot tipus, xocolata i menjar ràpid augmenta de forma significativa en horari infantil. Els nens veuen una mitjana de 34 anuncis al cap del dia i més de 19.000 anuncis a l'any. Per tant, es imprescindible protegir als nens i nenes i que existeixi una regulació clara y contundent. A dia d’avui, l’únic document que està vigent és el codi PAOS, una normativa “dissenyada per les pròpies empreses alimentaries que inclou cert control de la publicitat, però no és ni d’obligat compliment, ni tan sols es respecta” segons denunciava Guzmán.

Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU), organització aliada a la campanya, ha donat la seva visió des del punt de vista del consum i ha parlat de la necessitat d'influir des dels hàbits de compra. Etchenique ha parlat de la necessitat d’influenciar en els hàbits de compra i “cercar alternatives que estiguin al nostre abast com plantar estèvia, una planta edulcorant molt saludable que pots fer servir per al consum a casa”.

L’excessiu consum de sucre no tan sols perjudica a les persones consumidores pels seus efectes en la nostra salut, sinó que la seva producció té impactes socials i ambientals desastrosos. El sucre des d’un punt de vista més global ha estat abordat per Rafael Alegría, coordinador de La Vía Campesina Honduras i La Vía Campesina Centreamèrica, que ha aprofundit i denunciat el poder real que les empreses alimentaries exerceixen a Hondures i la total impunitat amb la que actuen gràcies als lligams amb els principals propietaris de les terres al país i la complicitat del govern. La poder de grans empreses alimentaries es tan evident que només dues de les principals productores de sucre controlen 50.000 hectàrees de terreny: amb aquestes xifres,  segons Alegría, es podrien resoldre més del 25% dels conflictes agraris del país.

També assenyalar que la producció sucre es dóna en forma de monocultius industrials que segueixen unes lògiques de cultius que són altament impactants per als ecosistemes com la desforestació o la destrucció d'hàbitats molt valuosos i de biodiversitat. Les condicions laborals en les plantacions de canya de sucre són pròximes a l’esclavitud, amb dures jornades de treball i utilització de mà d’obra infantil.

La campanya“25gramos” està impulsada por l’Aliança per al control del sucre” formada per Access Info, Amics de la Terra, la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (CEAPA), la Confederació de Consumidors y Usuaris (CECU), Ecologistes en Acció, Medicus Mundi, No gracias, Plataforma Rural y VSF Justícia Alimentària Global.