Presentem una guia per millorar la sostenibilitat alimentària a través de la contractació pública

12/06/2018 - 17:09

En el marc del projecte “Curtcircuit. Justícia Alimentària en la compra pública” que estem desenvolupant amb el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, s’ha realitzat la “Guia per a la incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la compra pública”.

Aquesta guia vol servir de document de referència per a les adjudicadores i el personal tècnic de les administracions públiques que estiguin implicades –o tinguin la possibilitat d’implicar-se– en els processos de compra i contractació pública. Mitjançant l’elaboració i difusió d’aquesta guia, adaptada a la nova llei de contractació pública 9/2017, es pretén fomentar la compra pública saludable amb criteris de sostenibilitat alimentària.

A través del foment de la demanda d’aliments de proximitat, saludables i sostenibles es pretén generar un efecte multiplicador que fomenti l’economia local, tant l’estrictament productiva com les diverses connexions que genera. A més de la compra en si –i no menys important– s’hi afegeix l’empenta que representen els ens públics per al canvi de valors, educació i cultura alimentària en la societat, i per a la generació d’un nou model alimentari.

Per tot això, aquesta guia pràctica ha de servir per determinar:

  • Quins criteris de sostenibilitat alimentària han d’incorporar-se a la contractació i per què s’han de prioritzar els criteris triats en aquesta guia.
  • A quin tipus de contractes poden incorporar-se aquests criteris.
  • Com poden incorporar-se a la contractació, amb total respecte al marc jurídic actual.

Si bé les possibilitats són infinites, aquesta guia recull exemples l’efectivitat i legalitat dels quals han estat àmpliament reconegudes. L’objectiu és que el lector descobreixi una manera sistemàtica de configurar criteris que serveixin les seves polítiques públiques, de tal manera que sigui capaç de generar propostes complementàries que respectin el marc jurídic actual.

Al llarg d’aquest mes de juny es fan tres jornades de formació a les illes, dirigides a personal tècnic de l’administració i responsables polítics, per a difondre la guia i acompanyar els processos d’introducció d’aquests criteris.

 

Territorio: