Presentem la guia "Educació crítica i transformadora" per canviar el sistema alimentari des de les aules

03/01/2018 - 15:56

Es tracta d'un Marc teòric i pedagògic per integrar la sobirania alimentària amb enfocament de gènere en els centres de Secundària

VSF Justícia Alimentària Global i Hegoa presenten "Educació crítica i transformadora" una publicació per a promoure un model educatiu compromès amb la societat i basat en els principis de la Sobirania Alimentària. Es tracta d'un marc teòric i pedagògic per integrar la sobirania alimentària amb enfocament de gènere en els centres de Secundària. A través d'aquest eix transversal es pretén generar aprenentatge i pensament crític entorn a la pròpia salut, la sostenibilitat i la justícia social.

Aquesta publicació s'ha desenvolupat en el marc del programa ‘Alimentacció’ i, després d'anys d'experiència educativa en centres de primària i secundària, s'ha desenvolupat aquesta guia per repensar el model educatiu en tot el seu conjunt. Des de l'enfocament de l'Educació per a la Ciutadania Global, avui en transició, aquest model recupera les seves fonts centrals de referència: la tradició de les pedagogies crítiques i de l'educació popular. Aquest model dóna protagonisme al professorat i l'alumnat com a subjectes centrals de l'acció educativa, però, alhora, reconeix el paper de la resta d'agents educatius i socials amb els quals els centres interaccionen a cada territori.

A més, incideix en la importància de treballar amb un currículum social i culturalment rellevant que permeti a l'alumnat comprendre la realitat i actuar-hi. Un model, en definitiva, que se sustenta en el marc d'una consciència ètica, crítica i transformadora des de la qual reforçar el compromís amb la creació de models de justícia social i equitat.

La publicació ofereix pautes per treballar la consciència crítica en la comunitat educativa al voltant del nostre sistema alimentari i els seus impactes ambientals, socials i per a la salut des d'una la convicció que l'educació pot i ha de ser un motor de transformació social.

Alimentacció, el projecte

Alimentacció és la proposta educativa de VSF Justícia Alimentària Global i Hegoa per promoure un model alternatiu d'alimentació basat en els principis de la Sobirania Alimentària, on el centre escolar es converteix en la institució compromesa amb la bona alimentació i la sostenibilitat de la vida.

Des Alimentacció s’acompanya al professorat i l’alumnat a través de formacions, tallers, recursos didàctics, etc. amb l'objectiu de generar consciència crítica i mobilitzar la comunitat educativa davant les conseqüències que es deriven del nostre sistema alimentari.

Pots descarregar la guia en català, euskera i castellà