Nuria Llabrés, nova presidenta de la Xarxa de Custòdia de Balears ICTIB

23/12/2016 - 10:35
La geògrafa Núria Llabrés, representat de VSF Justicía Alimentària Global, i que té una llarga trajectòria de custòdia del territori aplicada a l`ambit agrari, va ser elegída per unanimitat presidenta de la ICTIB a l´Assemblea celebrada a Raixa aquest passat dissabte deia 17.
 
La ICTIB (Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears) havia estat presidida fins ara per Juan José ánchez, que va fallir de manera sobtada fa unes setmanes. L´Assemblea va començar precisament amb un record per aquesta pèrdua. El propòsit de la ICTIB és trebellar per facilitar la implantació de la cutòdia del territori a les Illes. A tal efecte, es va aprovar un programa d´actuacions que inclou diverses jornades i programes de difusió, a més de formació específica per al públic interessat.
 
La custòdia del territori está recollida a la legislació estatal iautonòmica. Es defineix com un conjunt d´estratègies o tècniques jurídiques mitjançant les cual s´implica als propietaris i usuaris del territori en la conservació i ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Es tracta d´incorporar també la iniciativa privada en la conservació de valors territorials, amb uns sistemes que fa anys que funcionen amb èxit a d´altres països.
 
El Consell Directiu elegit a l´Assemblea estarà compost per: Núria Llabrés, presidenta representant de VSF Justicía Alimentaria; Miquel Camps, vicepresident representant del GOB Menorca; Antoni Fontanet, secretari; Antoni Coll, tresorer representant de Fundació Vida Silvestre Mediterrània, i vocalies a nom de Maria Suau (Fundació Deixalles), Sebastian Trenado (AEN), Maribel Jimenez (Hort de sa Figuera) i Ricardo Huritg.
 
L´Assemblea es va celebrar després que el mati haguessim tingut lloc, també a Raixa, unes jornades sobre expriències de custòdia del territori, organitzades de manera conjunta pel Consorci de la Serra de Tremuntana i la ICTIB, on hi van prendre part propietaris, gestors i entitats de conservació.
Territorio: