Més paraules que fets contra l'especulació

06/05/2014 - 11:48 | VSF Justícia Alimentària Global

Tot i que l'estat espanyol s'ha pronunciat sobre la seva intenció de frenar l'especulació alimentària, aquestes intencions han quedat només sobre paper. Des que es va aprovar la Proposició No de Llei (abril 2012) per posar límit als mercats financers en l'àmbit especulatiu pel que fa a béns de primera necessitat, el govern no ha dut a terme cap iniciativa al respecte.

A més, a dia d'avui, la situació es fa més urgent  ja que la UE ja va fer un pas endavant (gener 2014) amb l'aprovació d'un acord per regular els mercats financers per evitar l'especulació amb les matèries primeres. El govern espanyol ja s'havia compromès a regular sobre aquesta matèria, per tant té l'obligació de complir amb la normativa que dicta la UE sense jugar a la baixa i no doblegar- sota la pressió dels lobbies bancaris del país.

Aquest va ser un pas important encara que insuficient (des VSF Justícia Alimentària Global apostem per la prohibició total), ara l'estat espanyol ha de ser conseqüent amb la nova normativa i el compromís que va adquirir fa dos anys i que no ha respectat.

Avui tenen l'oportunitat, doncs avui es vota en comissió parlamentària una nova proposició no de llei basada en les demandes de la campanya Banca Bajo Control, que insta el govern a complir amb el compromís adquirit, atenir-se a l'acord de la UE i promoure en el si de la institució europea una posició clara contra les pràctiques especulatives sobre béns de primera necessitat que inclogui ; major transparència , limitació de les posicions especulatives , prohibició de les eines financeres clarament especulatives amb els aliments.