LA IMPORTÀNCIA DE CULTIVAR SINERGIES EN EL MEDI RURAL

28/04/2016 | VSF JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBAL

La manca d'accés a la terra i a les llavors i la inexistència de polítiques públiques favorables a la pagesia congolesa són algunes de les problemàtiques de les zones agràries de Butembo (Kivu Nord). Per posar en relleu aquesta problemàtica i oferir eines per desenvolupar una alternativa agroecològica, des VSF Justícia Alimentària Global s'ha organitzat la jornada: "Dialogant sobre  la sobirania alimentària" durant  la qual s'ha evidenciat el desconeixement de la situació real dels mercats pagesos locals perquè no hi ha dades estadístiques fiables en tota la cadena agroalimentària.

La jornada també ha servit per analitzar  conjuntament el paper de les diferents organitzacions agràries i com encaixar cadascuna de les activitats dins d'un marc comú de lluita per la sobirania alimentària i per la consecució d'un model agroalimentari sobirà i just. Un dels nostres reptes com a organització és  enfortir els llaços d'unió entre les organitzacions camperoles i alhora incorporar la sobirania alimentària a les diferents activitats i les relacions amb els pagesos i pageses congolesos.

Després d'aquesta jornada estem més convençuts de la importància de  VSF Justícia Alimentària Global com a actor neutral i la seva contribució a articular les organitzacions existents a partir  d’aquestes lluites. La il·lusió, l'interès i les ganes de participar-hi del nostre nou enfocament de treball reforcen la nostra aposta per desenvolupar el nostre pla de treball amb la resta d'organitzacions d'una manera participativa i renovada. Considerem prioritària la maximització i l’impacte de les nostres accions mitjançant la creació de  vincles de treball i comunicació freqüents amb organitzacions que persegueixen els nostres mateixos objectius. L'enfocament de la sobirania alimentària a la República Democràtica del Congo s'ha de desenvolupar mitjançant intervencions en   tres àmbits diferents:  pràctic, polític i de consciència social i, en aquesta línia, és en la que continuarem treballant.

 

"Dialogant sobre la sobirania alimentària"

Organitzacions participants:

 

Juristes Engagées pour la Défense des Droits de l'Homme (JEDHO)

Groupe d’Associations de Défense des Droits de l’Homme et de la Paix (GADHOP),

Institut Technique Agricola et Veterinaire (ITA), Institut supérieur d'études agronomiques vétérinaires et forestières (ISEAVF)

 Syndicat de Défense des Intérêts Paysans (SYDIP)

Confederation du paysannes du Congo (COPACO)

 Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo (LOFEPACO)

 Solidarité pour la promotion socio-economique et protection de l’environment  (SOPSE)

 Assotiation des Petits Eleveurs de Kasando (ASSOPELKA)

Assotiation des cultivateurs des collectivités des Batangi et Bamate (ACUCOBA)

Centre d’Appui à la Promotion Nutritionnelle (CEAPRONUT)