La compra pública local haurà d'esperar

14/03/2014 - 12:21 | VSF Justícia Alimentària Global

Ahir, 12 de març, es va debatre , votar i es va acabar tombant la proposició no de llei (PNL) sobre contractació pública de proximitat. La proposta pretenia orientar la compra d'aliments des de les administracions públiques cap a un sistema més just i local, elaborant un Pla de Contractació Pública Alimentària de proximitat que complementés i ampliés l'existent Pla de Contractació Pública Verda que es va aprovar en Consell de Ministres el passat 2008.

La notícia ha estat rebuda amb decepció per les organitzacions que han impulsat la campanya “Cortocircuito”, de VSF Justícia Alimentària Global , COAG i CEAPA . Ens preguntem quins interessos defensa el grup popular que l'han portat a oposar-se de manera frontal a una proposta amb l'aval social que aquesta presenta i que gaudeix del suport de la majoria dels grups parlamentaris.

Més de 50 organitzacions hem sumat esforços per portar aquesta proposició al congrés, les associacions de mares i pares, sindicats agraris, ecologistes, consumidors i ONG portaven un any esperant que el congrés es pronunciés sobre la proposta que podria haver suposat un important impuls per als mercats locals, la generació d'ocupació i el manteniment del sector agrari a l'estat, a més d'assegurar una alimentació sana a les institucions públiques de l'estat espanyol, com ara escoles i hospitals.

D'haver-se aprovat , la PNL hauria suposat un important pas per assegurar el futur de l'agricultura i l'alimentació a l'estat espanyol. El sector de la restauració col·lectiva destina entre 2.000 i 3.000 milions d'euros, si aquesta quantitat s'invertís en producte local, hauria significat una gran empenta per al sector agrari.

La proposició ha estat rebutjada sense esmenes i sense debat previ amb les organitzacions que impulsen la campanya “Cortocircuito”, que han estat rebudes per la majoria de grups parlamentaris però que no han aconseguit que el grup parlamentari popular els rebés tal com havien sol·licitat.

El grup popular ha argumentat que cal esperar a transposar la directiva europea. Una directiva que, lluny de ser un problema, ja estableix de manera clara que els estats membres han d'orientar les seves compres públiques amb criteris socials i ambientals, alguns grups han interpretat aquest argument com una excusa i una mostra clara de la falta de voluntat política.

La nota positiva l'ha donat el suport de la resta de grups parlamentaris a la PNL que obre la porta per a la compra pública amb criteri de proximitat a les comunitats autònomes on governen. Esperem que aquests grups actuïn de forma coherent i iniciïn accions per la compra pública proximitat en l'àmbit de les seves competències autonòmiques com en el cas de Catalunya , on ja ha estat registrada al Parlament una proposta de resolució per la compra pública alimentària de proximitat, així mateix el grup socialista que ha mostrat el seu suport a la proposta tindrà l'oportunitat de posar en pràctica el que s'ha dit en les CCAA on està governant.