Estudi comparatiu: "agrotòxics vs cultiu tradicional"

30/03/2016 - 10:55

La Lliga d'organitzacions de dones camperoles de la República Democràtica del Congo (LOFEPACO) i VSF Justícia Alimentària Global han presentat els resultats d'un estudi comparatiu per analitzar la producció entre parcel·les camperoles que empraven fertilitzants agroquímics i les  que es conreaven mitjançant mètodes tradicionals. Aquest   estudi s'ha centrat en els cultius d'arròs i llegums durant les campanyes agrícoles dels anys  2014 i 2015.

De les conclusions de l'estudi destaca un  rendiment més gran en aquelles parcel·les alimentades per fertilitzants químics. No obstant això, una anàlisi en profunditat de les dues experiències mostra com el conreu tradicional sense la utilització d'agrotòxics és més segur en  tots els àmbits:  social, econòmic i  mediambiental. La investigació mostra una notable falta de coneixement pel que fa a  l'ús de fertilitzants químics tant en la prevenció, l’aplicació, l’ús i l’emmagatzematge d’aquests materials.  En la cultura local camperola, no hi ha antecedents relacionats amb l'agroquímica,  cosa que comporta  una sobre aplicació de les dosis, del temps d’exposició i  de les formes i provoca impactes negatius sobre el medi ambient i sobre la salut. Cal destacar a més, que la inversió que fa  la unitat familiar per adquirir els fertilitzants químics suposa una càrrega innecessària no compensada per  l'increment en el rendiment obtingut, per la qual cosa la vida familiar camperola no millora  amb la introducció d’agrotòxics als seus hàbits camperols productius.

La sobirania alimentària, base de la sostenibilitat social i mediambiental
VSF Justícia Alimentària ha tornat a recalcar en la seva exposició  la necessitat que els pobles puguin definir la seva  política agrària i alimentària des de la perspectiva de la sobirania alimentària. L'agroecologia és un concepte nou en algunes àrees del Kivu Nord però encaixa amb la filosofia i la manera de treballar camperola de la regió. David Pereira, coordinador de VSF Justícia Alimentària al Congo, ha posat de manifest que la pagesia és un actor clau en el desenvolupament del país,  ja que  la seva feina ha d'estar estretament lligada  amb els drets humans, el dret a l'alimentació i amb una gestió pròpia dels recursos.  També s'ha posat al centre del debat la sostenibilitat social en contraposició a  posicions que tenen el punt de mira en el curt termini i estan basades en mètodes productius de l'agronegoci.

A la jornada han participat un total de 10 camperoles i 27 camperols representant  diferents organitzacions de base de llogarets propers i una representant de l'autoritat local i el cap del barri. A través d'una metodologia participativa la pagesia ha contribuït a elaborar les conclusions finals de tots els debats. L'intercanvi d'experiències, afavorit amb debats plenaris i treballs en grup, ha permès enfortir els principis i la base del coneixement camperol. A més de presentar les conclusions de l'informe, l'objectiu ha estat crear espais de participació, aprenentatge i intercanvi d'experiències.

A la República Democràtica del Congo les accions per enfortir el moviment camperol i la sobirania alimentària són totalment necessàries. El conjunt d'eines desenvolupades en tots els àmbits  han de ser compartides i presentades localment  i nacionalment per convertir-les en un motor de canvi.