El Parlament català posa fre als aliments industrials

28/05/2015 | VSF Justícia Alimentària Global

El Parlament de Catalunya  ha estat pioner a l’hora d’instar el Govern espanyol a posar fre a l'obesitat, el sobrepès i a les malalties associades (especialment les cardiovasculars i la diabetis) derivades principalment a causa  de la mala alimentació. Ha estat la Comissió de Salut del Parlament la que ha aprovat per acord unànime de totes les forces polítiques regular la publicitat d'aliments insans i utilitzar polítiques impositives per gravar aquest tipus d'aliments. Amb aquesta votació s'obre una escletxa perquè els parlaments de les diferents comunitats autònomes instin els  seus governs a actuar de la mateixa manera.

El més destacable de la votació és que es tracta de la primera vegada que es posa sobre la taula la mala alimentació com un problema de salut pública. La proposta de resolució planteja implementar un sistema eficaç de regulació de la publicitat d'aliments i begudes insanes, especialment aquelles adreçades  al públic infantil, que transformi  l'actual codi PAOS i els mecanismes d'autoregulació de la mateixa  indústria en una normativa pròpia i d'obligat compliment. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya serà l'encarregat d’elaborar un sistema eficaç de control de la publicitat d'aliments insans adreçats  a la població infantil als  mitjans audiovisuals de Catalunya (tant públics com privats), similar a la que hi ha  en altres països europeus de l'entorn. "Es tracta d'un pas fonamental, ja que fins ara la indústria tenia el control absolut dels continguts publicitaris", comenta Javier Guzmán, director de VSF Justícia Alimentària Global.

Una altra de les qüestions rellevants de la votació ha estat la implementació de polítiques fiscals impositives sobre els aliments com una eina més de les polítiques de salut pública, que gravin  els aliments insans i bonifiquin  l'alimentació saludable. A més, planteja una millora de l'etiquetatge de certs productes perquè la informació nutricional sigui més clara i entenedora, polítiques educatives i informatives dirigides a tota la ciutadania i una regulació dels aliments i begudes que s'ofereixen als  centres educatius i a les  màquines  expenedores situades  en espais destinats als infants  i als joves.

Durant la II Conferència Internacional de Nutrició organitzada conjuntament per la FAO i l'OMS a final  de 2014, es va fer una crida internacional als estats i administracions competents perquè intervinguessin en aquesta qüestió.  Tot i això, la resposta de l'Administració pública de l'Estat havia estat fins ara simplement la de fer  campanyes amables de sensibilització i de promoció de bons hàbits alimentaris i de salut, per la qual cosa aquest podria ser tan sols el primer pas per començar a posar fre al menjar escombraria i anteposar la salut de les persones per davant dels interessos de la indústria.

"Fins ara el control sobre l'alimentació l’ha tingut la indústria, que ha actuat durant anys de lobby perquè no hi hagi cap regulació. S'ha obert una porta perquè altres comunitats autonòmiques  iniciïn  el mateix camí i situïn la salut de les persones al  centre de la diana", considera  el director de VSF. Aquestes demandes van ser l'eix de la Campanya 25 Gramos, presentada per VSF Justícia Alimentària Global conjuntament  amb organitzacions de defensa dels consumidors, del món de la salut, organitzacions agràries, ecologistes, AMPA  i ONG. En concret, les entitats que formen part de l'aliança són: Accés Info, Amics de la Terra, CECU, Ecologistes en Acció, Medicus Mundi, Plataforma, No Gràcies, Plataforma Rural i VSF.

L'Estat espanyol, líder en obesitat infantil

Els patrons alimentaris estan basats en una dieta altament condicionada per un conglomerat d'empreses agroalimentàries que basen el seu negoci en una dieta malsana que condiciona  fortament els hàbits alimentaris a  favor dels seus productes. Les dietes tradicionals han estat reemplaçades ràpidament per altres amb més  densitat energètica, cosa  que significa més greix, més sucres afegits i més sal. Prova d'aquesta tendència és que els casos de sobrepès i obesitat s'hagin disparat en les últimes dècades: el sobrepès a l'Estat espanyol afecta el  55% de la població i l'obesitat , el  17%. Entre la població infantil, la pandèmia s'agreuja i un 45,5% té  sobrepès o obesitat. Aquestes xifres són les més altes  d’Europa. Les xifres són alarmants, per la qual cosa l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha  qualificat el sobrepès i l'obesitat com el principal problema de salut a què s'enfronta la humanitat.

 

Tags: