El feminisme ens permet avançar cap a la sobirania alimentària

10/02/2016 - 10:03

Des de VSF Justícia Alimentària Global fa  anys que treballem  contra les formes de dominació i explotació i, per tant, hem posat el nostre focus en el fet de lluitar contra les diferents manifestacions de discriminació per raons de gènere. No obstant això, a l'organització no teníem  un document institucional que, com a tal, definís aquest posicionament explícitament.  Per aquest motiu, i fruit de llargs mesos de treball en comissions participatives, finalment l’Assemblea ha aprovat el posicionament de gènere i ens hem declarat com a organització feminista.

Assumim el feminisme com un moviment políticosocial propi que ens permetrà continuar  avançant cap a la consecució de la sobirania alimentària. El sistema agroalimentari actual no es pot entendre sense igualtat social i política entre homes i dones. Tampoc no es pot entendre sense tractar  el problema de les desigualtats de poder que tenen origen en el sexisme, el racisme, el patriarcat i el poder de classe.

Aquest posicionament assumeix incorporar dins l’organització els temes i les demandes relacionades amb la sobirania alimentària d'altres organitzacions feministes, fer valer  la feina no mercantilitzada  i de cures, i defensar els drets de les treballadores i els treballadors del sector agroalimentari. A més, ens comprometem a posar en pràctica aquests valors i a desenvolupar els canvis estructurals necessaris per lluitar contra les possibles desigualtats dins de  l’organització. Des de VSF som conscients que la perspectiva de gènere no s’ha de circumscriure a una data o activitat aïllada, sinó que s’ha d'impregnar el treball que es porta a terme cada dia a tota l'organització i, per aquest motiu, hem cregut convenient posar el feminisme al  centre de la nostra raó de ser de la mateixa manera que ja hi són  la resta dels nostres valors.

Llegiu  el manifest complet aquí.