Decàleg per a ajuntaments en matèria de polítiques alimentàries

08/01/2019 - 17:28

Des de Justícia Alimentària hem fet arribar a tots els municipis de les Illes Balears un decàleg de Propostes en matèria de polítiques alimentàries perquè aquest 2019 l'alimentació esdevingui un eix de treball per a les entitats locals. Aquesta proposta s'emmarca en el projecte CurtCircuit que rep el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears.

Treballar en favor d'una alimentació saludable, sostenible i més justa contribueix en molts aspectes de la nostra societat, en la salut de les persones, en el medi ambient, en l'economia local i en la reducció de desequilibris socials, entre d'altres.

Es per aquest motiu que animam als ajuntaments a desenvolupar accions per a fer accessible una alimentació saludable per a tota la població, a apostar pels productes de proximitat i cultivats de manera responsable amb l'entorn i a dinamitzar l'activitat econòmica per a facilitar els circuits curts de comercialització.

Els punts del decàleg són els següents:

PROMOCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE

1. Incorporar elements en l'àmbit educatiu que actuïn sobre l'ambient alimentari insà, actuacions com introduir elements de cuina i salut alimentària en l'àmbit curricular, menjadors escolars de proximitat i fomentar els horts escolars.

2. Desincentivar l’alimentació insana a espais públics (centres educatius, oficines, seus de l’administració...). S’ha treballat des de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears un Decret sobre l’alimentació saludable, en què es recolliran productes no recomanats a centres públics.

3. Limitar patrocinis de marques d’aliments ultraprocessats a esdeveniments públics.

4. Donar suport, davant la publicitat d’aliments i begudes no saludables, a la promoció  d’aliments frescos, sans i locals, així com potenciar les campanyes de sensibilització sobre els riscos de l’obesitat.

BENESTAR SOCIAL

5. Treballar per a fer accessible una alimentació adequada a tota la societat, amb especial atenció a aquella població més vulnerable (banc d’aliments, menjars a domicili...)

MEDI AMBIENT

6. Fomentar bones pràctiques agràries, que a més de gestionar el territori i afavorir valors naturals produeix aliments amb valor afegit, per exemple a horts urbans.

7. Promoure accions per a la reducció del malbaratament alimentari en tot procés alimentari, des de la producció, distribució, comerç fins a les llars.

FOMENT DEL PRODUCTE DE PROXIMITAT, SOSTENIBLE I SALUDABLE

8. Facilitar l’accés a una alimentació de proximitat, sostenible i saludable a la població, fomentant mercats agraris locals i promovent els circuits curts de comercialització al municipi.

9. Fomentar la compra pública d’aliments de proximitat, a través de la incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la contractació pública d’aliments.

TRANSVERSALITAT DE LES POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES

10. Promoure la coordinació entre departaments i sectors a nivell municipal que afavoresqui la inclusió de consideracions relatives a la política alimentària urbana dins de les polítiques, els programes i les iniciatives en el camp social, econòmic i ambiental que interessin; per exemple, la distribució i el proveïment alimentaris, la protecció social, la nutrició, l'equitat, la producció alimentària, la instrucció, la seguretat alimentària i la reducció dels desaprofitaments.

Salut i bons aliments per aquest 2019!

 

Territorio: 

Documentos adjuntos