De l’aula a l’hort. La creació d’una cooperativa

27/07/2016 - 11:18

L’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat ha dut a terme una iniciativa que ha consistit a gestionar un hort a l’escola durant tot l’any i a crear i desenvolupar una empresa cooperativa basada en l’hort. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és motivar un grup d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i assolir les competències bàsiques del curs d’una  manera més dinàmica. La cooperativa, registrada a la Federació de Cooperatives Escolars de Catalunya, s’encarrega de gestionar el procés de producció i la venda dels productes provinents de l’hort. Els   diners obtinguts s’han utilitzat per finançar el viatge de final de curs.

Des de VSF Justícia Alimentària Global s’ha ajudat  el centre en tot aquest procés en el marc del projecte Alimentacció. Lidón Martrat, responsable d’Alimentacció  a Catalunya explica que “sovint, quan una escola es planteja treballar  temes ambientals, es queda només en aquesta dimensió. Nosaltres volíem introduir-hi la part social, també dels impactes de l’alimentació en la salut,  tot plegat amb un determinat enfocament: incorporar-hi una visió crítica del nostre sistema alimentari”. En el marc de l’educació crítica, el que es vol aconseguir  és que coneguin la realitat local i global de l’entorn de l’alimentació, i  connectar-les perquè  l’alumnat pugui tenir eines per entendre i analitzar aquests fenòmens. Tot plegat amb la finalitat de contribuir a  un canvi d’actitud, un canvi d’hàbits i un primer pas cap al consum responsable.

Els temes tractats durant els tallers que ha impartit  VSF Justícia Alimentària Global s’han centrat en la desigual distribució de la qualitat alimentària i nutricional al món, els aspectes culturals de la dieta i altres qüestions relatives al consum responsable. També s’han incorporat temàtiques similars a  la programació de la matèria biosalut des de la perspectiva de la sobirania alimentària. Aquesta assignatura ha esdevingut un complement teòric del que es fa a l’hort. A més, s’han ofert continguts i activitats sobre els impactes de l’alimentació a  la nostra salut, els cultius ecològics, els aliments transgènics i altres qüestions vinculades a la producció, distribució i al  consum d’aliments. Les activitats d’aprenentatge vinculades a la Sobirania Alimentària també han servit per reforçar competències comunicatives amb estimulants debats entre els alumnes sobre la realitat alimentària o els diferents models de producció agrícola.

Alimentacció

La participació de VSF en aquesta experiència s’emmarca en un programa més ampli, Alimentacció que des de 2011 s’ha dut a terme a més de 50 centres educatius de primària i secundària de l’Estat espanyol, mitjançant un conveni amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que finança aquest programa. El projecte Alimentacció és una iniciativa socioeducativa que intenta  generar consciència crítica i promoure l’acció davant les conseqüències socials, econòmiques i ambientals que genera el nostre model alimentari. Promou un model alternatiu basat en els principis de la sobirania alimentària amb perspectiva de gènere que aposta  per un món rural viu i pren  com a eix dinamitzador el centre escolar per implicar-hi el conjunt de la comunitat. Els centres participants, gràcies al suport de VSF Justícia Alimentària Global, han incorporat als seus projectes educatius continguts, materials i activitats basats  en els principis de la Sobirania Alimentària. Mitjançant aquest projecte s’ha creat una xarxa d’escoles i altres institucions a tot l’Estat amb l’objectiu d’intercanviar experiències, sinergies i aprenentatges conjunts.

 

Enllaç al vídeo explicatiu del projecte