Compra pública + JUSTA

03/02/2014 - 13:19 | VSF Justícia Alimentària Global

Arriben d'Europa bones notícies per a la compra pública socialment responsable . El procés de revisió de la Directiva de Contractació Pública iniciat fa tres anys va arribar finalment a la seva fi el passat 15 de gener, dia en què s'aprovava al Parlament europeu la nova directiva, favorable a la compra pública responsable.

La nova directiva sobre contractació pública estableix que les administracions públiques puguin prioritzar els aspectes socials i mediambientals en les licitacions , i no només el preu més competitiu . La nova directiva hauria de permetre a les administracions públiques de tot Europa invertir els diners dels impostos recaptats de manera més responsable .

Des VSF aplaudim l'aprovació d'aquesta nova mesura de la UE considerant-la com un pas important per a la construcció d'una compra pública més justa i responsable . Precisament en aquesta lluita ens trobem en la campanya " Cortocircuito" , en la qual exigim que des de les administracions públiques es dugui a terme una compra pública alimentària més sana , propera i justa prioritzant criteris de proximitat .
En aquest sentit, que hi hagi un marc europeu favorable als nostres objectius, que s'incloguin criteris socials, mediambientals i innovadors en les licitacions representa la porta d'entrada a un sistema de contractació més just a l'estat espanyol . A més , aquesta nova norma europea ens serveix com a marc perfecte per deixar enrere d'una vegada per totes l'argument que venim escoltant des de fa anys sobre la invasió en el terreny de la lliure competència de mercat si valorem les contractacions amb altres criteris, ja que el marc europeu deixa clara la necessitat de tenir en compte també aquests aspectes : socials , ambientals i innovadors .

La nova norma ens obliga a fer un gir en la nostra lluita i focalitzar els nostres esforços en, també, estar pendents que es compleixin i respectin aquest tipus de criteris des de les administracions públiques a l'estat espanyol . I seguir pressionant perquè s'incloguin criteris de proximitat en les compres alimentàries.

La nova directiva sobre contractació pública: La nova legislació reestructura les actuals normes de contractació pública de la UE i, per primera vegada, estableix normes comunes a la UE per als contractes de concessió per impulsar la competència justa i assegurar la millor relació qualitat - preu amb la introducció de nous criteris d'adjudicació que posen més èmfasi en consideracions ambientals , els aspectes socials i la innovació .

A més , per lluitar contra el dúmping social i garantir que es respectin els drets dels treballadors , les noves lleis inclouen normes sobre subcontractació i disposicions més estrictes sobre les " ofertes anormalment baixes". Els contractistes que no compleixin amb les lleis laborals de la UE podran ser exclosos de la licitació .

• Introducció de criteris socials en les diferents etapes del procés de contractació sempre que estiguin vinculades amb l'objecte del contracte .

• Diferenciar segons el procés de producció i els mètodes emprats en aquest , encara que aquests no tinguin un impacte en el producte final.

• Acceptar etiquetes i certificacions com a sistema de verificació dels criteris establerts i així donar preferència als proveïdors que ofereixen millors condicions laborals als seus treballadors.

• Exigir el compliment de les obligacions derivades de la legislació social i laboral durant l'execució del contracte com els convenis fonamentals de l'OIT o els acords de negociació col · lectiva , i els licitadors podrien quedar exclosos en cas de no compliment.

• Fer referència a una llista de possibles criteris de valoració que apareixen a la Directiva entre els quals s'inclouen aspectes socials i de comerç just .

• Incloure aspectes de sostenibilitat en les especificacions tècniques .

La nova normativa va en la direcció establerta per la sentència " Nord - Holland " dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (cas C368/10 ) en què, per primera vegada , es va aclarir que els contractes públics poden valorar positivament els productes "d’origen comercial més just". La possibilitat de tenir en compte els aspectes socials juntament amb els ambientals és un pas important respecte a les normes anteriors . D'altra banda , la nova Directiva permet explícitament fer referència als sistemes de certificació com a prova del compliment dels requisits de sostenibilitat expressats a l'anunci de la licitació.